Huiseigenaren info

Indien U overweegt om Uw huis, appartement,tijdelijk, dan wel voor langere termijn te verhuren via Brief Case Hometip, dan zijn er 3 mogelijkheden:

1. Wij beheren Uw woning, Kosten voor het beheer 8% van de maandhuur excl. BTW. Zonder beheer rekenen wij 1 maand huur excl BTW als courtage.
Onder beheerwerkzaamheden wordt verstaan:

a.Vinden van een huurder en het opstellen van het huurcontract;
b.Het verzorgen van een inventarislijst, incl. vertaling in het Engels;
c.Het checken van de inventarislijst bij het installeren van de huurder in de woning en het laten tekenen voor de conditie van het pand;
d.Het innen van de huurpenningen;
e.Het verzorgen van eventueel noodzakelijke reparaties en aanpassingen;
f.Het opvangen van de huurders bij problemen van welke aard dan ook;
g.Controle gedurende de tijd dat de huurder in het pand woont;
h.Het uitchecken van de huurder aan het eind van de huurperiode middels de inventarislijst;
i.Het verzorgen van de eventueel noodzakelijke schoonmaakwerkzaamheden;
j.Het verzorgen van een nieuwe opvolgende huurder,meestal zonder leegstand.

2. Als 1, maar dan met huurgarantie.Het spreekt vanzelf , dat als U voor deze laatste optie kiest, de huuropbrengsten lager zullen liggen, waar dan wel tegenover staat, dat U van een continue vooraf opgegeven huuropbrengst bent verzekerd. Het spreekt vanzelf, dat het pand dan wel in goede staat moet verkeren,wil deze laatste optie gekozen kunnen worden en indien gemeubileerd van goede kwaliteit.

3. Tenslotte is er ook nog een combinatie mogelijkheid. b.v. u verhuurt gestoffeerd aan brief case hometip en wij meubileren zelf Uw woning om vervolgens huurders te zoeken, die gemeubileerde woonruimte zoeken. Bij deze laatste optie wordt de huur dan wel-of niet gegarandeerd ter keuze. Deze laatste optie kan alleen bij een minimale verhuur van 5 jaar,i.v.m. de investering door ons bedrijf voor de meubilering.

HUURKANDIDATEN:

WIE ZIJN UW TOEKOMSTIGE HUURDERS:
Brief case hometip verhuurt voor 80% aan buitenlandse clientelen. Veelal wordt de huur door de bedrijven direkt, dan wel indirekt via de huurders betaald. Het zijn over het algemeen nieuwkomers op de Nederlandse markt, starters, dan wel managers op contractbasis. In verband met de enorme snelheid waarmee het telecommunicatienetwerk en de software voor computers zich ontwikkelt, zijn het momenteel veelal computer deskundigen. Ook de ontwikkeling van het internet en de daarmee gepaard gaande werkzaamheden zorgen voor nieuwe executives,die naar Nederland komen. Investeerders komen naar Nederland vanwege de gunstige “infrastructuur’ en de voor hen gunstige belastingmaatregelen. De meeste potentiele huurders melden zich bij ons, gestuurd door de personeels- afdeling van hun bedrijven al via e-mail bij ons aan. Tegenwoordig al nog voor zij in Nederland aankomen. Veelal maken wij foto’s van kwalitatief goede apartementen of huizen en bedrijven,compleet met volledige omschrijvingen in het Engels, die wij als een aanhangsel met de e-mail meesturen naar het land van herkomst van de aanvrager, die dus al aan de andere kant van de wereld kan zien, hoe de woning of het bedrijf er uit ziet.Aan de hand hiervan wordt dan een voor selectie gemaakt. Eenmaal in Nederland aangekomen kan men dan doelgerichter met de potentiele huurder bezichtigingen regelen. Het bedrijf of de huurder betaalt een borg.Meestal 1 maand bij gestoffeerde verhuur en 2 maanden huur bij gemeubileerde verhuur.

WAARAAN MOET UW WONING VOLDOEN OM IN AANMERKING TE KOMEN VOOR VERHUUR D.M.V. ONS KANTOOR.
1. U moet eigenaar zijn van de woning. Alleen in hoge uitzondering.(b.v. voor artsen zonder grenzen) en daarmee vergelijkbare situaties,kunnen wij tijdelijk Uw woning verhuren als U geen eigenaar bent, doch alleen dan, indien U een schriftelijke toestemming van de eigenaar kunt overleggen.
2. De woning moet in kwalitatief goede staat verkeren. Eerste vereiste zijn een goede keuken met alle benodigde apparatuur en goede sanitaire voorzieningen.
3. De woning moet er schoon en netjes uitzien.Geen rafelige vloerbedekking.Geen vlekken in het tapijt.Geen bladderende verf, geen “smoezelige” wanden .
4. Bij gemeubileerde verhuur moeten er niet al te veel meubelen in staan. Er moet ruimte blijven voor “persoonlijke invulling” van de huurder.Dus geen snuisteterijen.Alleen functionele zaken.Bergruimte kan niet genoeg aanwezig zijn. Veel kasten.
5. Goed Hang-en sluitwerk.
6. Een goede inboedel verzekering

OP BASIS VAN VERHUUR

U kunt Uw onroerend goed gratis aanbieden via ons, door onderstaand formulier in te vullen. Wij zorgen dan voor vermelding in onze lijst.

Indien u geen goede foto’s heeft kunnen wij voor u ook professionele foto’s maken. 

INDIEN GEWENST ZIJN ER REFERENTIEADRESSEN AANWEZIG VOOR ALLE OPTIES.
Sommige woningen en ook bedrijfs- en winkelpanden,beheren wij al meer dan 10 jaar. Ook voor splitsingadviezen, beleggingsadviezen of huurprijsberekeningen, verbouwingen etc.. kunt U bij ons terecht, evenals voor koop en verkoop van huizen en bedrijven. Bij beheer wordt een beheercontract opgemaakt,waarbij zaken worden vastgelegd, zoals huurprijs, Uw bankrekening, huurperiode, wederzijdse rechten en plichten etc.. Bij Koop/verkoop van onroerend goed betaalt U 2% van de totale (ver)koop som excl. BTW.op basis van “no cure no pay”,oftewel alleen betalen na een geslaagde transactie.Er worden geen overhead-advertentiekosten etc. berekent.

AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
Briefcase hometip is niet aansprakelijk voor de inhoud van haar website(s),noch van websites die op enigerlei wijze met de website van Briefcase hometip zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyper(text)link(s) of metatag(s). Briefcase hometip is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op haar website(s) beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies. Briefcase hometip is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via de websites van Briefcase hometip worden aangeboden.

Uw woning verhuren